Розблокування реєстрації ПН та РК – Toremfinance

Розблокування реєстрації ПН та РК

У минулій статті ми досліджували причини зупинення реєстрації податкових накладних (далі – ПН) та розрахунків коригувань (далі – РК) в єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) та критерії, які визначив Мінфін для зупинки реєстрації. Тож давайте спробуємо і знайти шляхи вирішення даної проблеми та проаналізувати, які подальші дії необхідно зробити суб’єктам господарювання для «розблокування» реєстрації.

По-перше, ми рекомендуємо платникам податків більш ретельно ставитися до формування пакету документів, які супроводжують господарські операції, адже це може мати вирішальне значення у разі виникнення проблем з реєстрацією ПН/РК в ЄРПН.

Отже, якщо вам не пощастило, і після відправки на реєстрацію ПН/РК ви отримали квитанцію про зупинення реєстрації даної ПН/РК, слід звернути увагу, що в отриманій квитанції повинно бути зазначено:

 • визначення критерію(їв) оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН, на підставі яких було здійснено зупинення реєстрації;
 • пропозиція щодо надання платником податку пояснень та/або копії документів, достатніх для прийняття контролюючим органом рішення про реєстрацію такої ПН/РК в ЄРПН.

Згідно ст. 201.16.3.  Письмові пояснення та/або копії документів, зазначені вище, платник податку має право подати до контролюючого органу за основним місцем обліку протягом 365 календарних днів, що настають за датою виникнення податкового зобов’язання, відображеного у такій ПН/РК. Також, п. 4 Критеріїв оцінки ступеня ризиків затверджених наказом МФУ №567 визначено, що інформація платником податків подається за встановленою формою в електронному вигляді засобами електронного зв’язку, визначеними ДФС. Тому, у разі отримання квитанції про зупинення реєстрації ПН/РК, для розблокування реєстрації слід підготувати та направити засобами електронного зв’язку наступні документи встановленої форми:

 • Додаток до критеріїв оцінки ступеня ризиків (форма J(F)312301). В таблиці даних платника податків даного додатку необхідно вказати інформацію щодо видів економічної діяльності відповідно до Класифікатора видів економічної діяльності (КВЕД ДК 009:2010), кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД, та/або послуг згідно з Державним класифікатором продукції та послуг (ДК 016-2010), що на постійній основі постачаються (виготовляються) та/або придбаваються (отримуються) платником податку. Водночас, податківці зазначають, що подання такої таблиці є можливістю упередження зупинення реєстрації ПН/РК за ідентичними операціями;
 • Повідомлення щодо подачі документів про підтвердження реальності здійснення операцій по відмовленим ПН/РК (форма J(F)1312601). Всі поля Повідомлення є обов’язковими до заповнення. Табличну частину Повідомлення необхідно заповнювати відповідно до табличної частини ПН/РК (з відповідними знаками). В Повідомленні також рекомендуємо надати письмові пояснення щодо діяльності компанії та особливості здійснення господарських операцій;
 • Належним чином завірені копії первинних документів у форматі PDF за формою (J(F)1360101) у вигляді додатків до повідомлення, зазначеного вище. Варто зауважити, що розмір кожного додатку не повинен перевищувати 2 Мб. Форми  J(F) 1360101 можуть надсилатись до ДФС лише у складі пакету як додатки до Повідомлення J(F)1312601, при цьому кількість додатків за формою J(F) 1360101 у пакеті повинна відповідати вказаній у Повідомленні J(F)1312601  кількості документів, що додаються. Вичерпний перелік документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію ПН/РК в ЄРПН затверджений наказом МФУ №567, а саме:
 • договори, у тому числі зовнішньоекономічні контракти, з додатками, листування з контрагентами;
 • договори, довіреності, акти керівного органу платника податку, якими оформлені повноваження осіб, які одержують продукцію в інтересах платника податку для провадження господарської операції;
 • первинні документи щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання й транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складські документи (інвентаризаційні описи), у тому числі рахунки-фактури/інвойси, акти приймання-передавання товарів (робіт, послуг) з урахуванням наявності певних типових форм та галузевої специфіки, накладні;
 • розрахункові документи, банківські виписки з особових рахунків;
 • документи щодо підтвердження відповідності продукції (декларації про відповідність, паспорти якості, сертифікати відповідності), наявність яких передбачена договором та/або законодавством;

Отже, у разі подання всіх вищезазначених документів засобами електронного зв’язку до органів ДФС за місцем реєстрації, комісія ДСФ приймає рішення про реєстрацію ПН/РК, або про відмову в реєстрації. Прийняті комісією ДФС рішення надсилаються платнику податків протягом п’яти робочих днів, що настають за днем отримання пояснень та документів засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису шляхом надсилання документа в електронний кабінет з одночасним надсиланням платнику податків на його електронну адресу інформації про вид документа, дату та час його надіслання в електронний кабінет.

У разі прийняття комісією рішення про реєстрацію ПН/РК платник податків може сплатити свої податкові зобов’язання та спати спокійно, але що робити коли комісія вирішила відмовити в реєстрації ПН/РК? Є два шляхи подальших дій:

 1. Адміністративне оскарження рішення.
 2. Оскарження рішення в судовому порядку.

Кожен з платників податків може визначати подальший шлях на власний розсуд, в залежності від власних бажань та можливостей, але слід зауважити, що звернення до суду виключає оскарження рішення в адміністративному порядку та може затягнути процес на тривалий термін. Тож ми рекомендуємо розпочати процедуру оскарження саме з подання скарги на рішення комісії до ДФСУ. Вимоги до порядку оформлення подання та розгляду скарг затверджені постановою КМУ від 04.07.2017р №485 (далі Постанова №485). Після подання до ДФСУ обґрунтованої скарги на рішення комісії ДФС, з належним чином завіреними копіями документів, протягом десяти календарних днів ви повинні отримати засобами електронного зв’язку рішення апеляційної комісії ДФСУ про розгляд поданої вами скарги. Рішення може бути як позитивним для платника податків, так і негативним. Якщо вмотивоване рішення щодо скарги не надсилається платнику податку протягом протягом 10-денного строку, така скарга вважається повністю задоволеною на користь платника податку з дня, що настає за останнім днем зазначеного строку.

У разі отримання у встановлений строк негативного рішення апеляційної комісії ДФСУ на подану вами скаргу, залишається лише шлях подальшого судового оскарження. Цей процес може тривати досить довго, але вже відомі випадки прийняття судом рішення на користь платників податків.

 

Автор статті Старший бухгалтер Торем Фінанс Ігор Василенко.

21.09.17

Also we recommend

News
Виправлення помилок у звіті про фін. результат
05.09.17
Відповідно до п. 134.1.1 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) починаючи з 2015 року, об’єктом оподаткування податком на прибуток є - прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування фінансового результату
News
Зупинення реєстрації ПН та РК в ЄРПН
20.09.17
На даний момент однією з найболючіших проблем для бухгалтерів та керівників компаній стало набирання обертів процесу зупинення реєстрації ПН та РК в ЄРПН.

Trust
our experts

We share your concerns
and are well aware of what you deal with
2017 Toremfinance. All rights reserved Digital Community