Резерв відпусток: право чи обов'язок? – Toremfinance

Резерв відпусток: право чи обов’язок?

Багато бухгалтерів нехтують формуванням забезпечення для відшкодування наступних (майбутніх) операційних витрат на виплату відпусток працівникам (резерв відпусток), вважаючи, що нарахування такого забезпечення – це їх право, а не обов’язок. Тож хочемо наголосити, що формування резерву відпусток – це встановлений нормативними актами обов’язок, а не право. Так, згідно з п. 13 П(С)БО 11 забезпечення створюють для відшкодування наступних (майбутніх) операційних витрат на виплату відпусток працівникам. А у п. 7 П(С)БО 26 сказано, що виплати за невідпрацьований час, що підлягають накопиченню, визнають зобов’язанням через створення забезпечення у звітному періоді.

Сума забезпечення на виплату відпусток визначається щомісяця як добуток фактично нарахованої заробітної плати працівникам і відсотка, обчисленого як відношення річної планової суми на оплату відпусток до загального планового фонду оплати праці з урахуванням відповідної суми відрахувань на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Тобто:

, де:

ЗПміс – фактичний фонд оплати праці за поточний місяць;

ФОП.план – плановий фонд оплати праці на рік, який визначається з урахуванням фактичної кількості працівників та їх заробітної плати згідно штатного розпису;

Відп.план – Запланована сума відпускних на рік, яка розраховується як добуток середньої кількості днів відпустки та планової середньоденної зарплати. Планова середньоденна зарплата вираховується шляхом ділення ФОП.план на кількість календарних днів у календарному році (за вирахуванням святкових та неробочих днів визначених ст. 73 КЗпП).

Слід звернути увагу, що ставка ЄСВ на зарплату інвалідів нижча за ставку ЄСВ для решти працівників, тому для таких працівників суму резерву потрібно розраховувати окремо.

Водночас, згідно п. 8 розд. І П(С)БО 25,  мають право не створювати резерв відпусток такі суб’єкти малого підприємництва:

1) юридичні особи, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства. До таких належать юридичні особи платники єдиного податку 3 групи;

2) юридичні особи, що відповідають критеріям мікропідприємництва. Йдеться про юридичних осіб, у яких:

– середньооблікова кількість працівників за звітний рік не перевищує 10 осіб;

– річний дохід не перевищує суму, еквівалентну 2 млн. євро, визначену за середньорічним курсом Нацбанку.

Решта юридичних осіб зобов’язані створювати резерв відпусток.

 

Автор статті Старший бухгалтер Торем Фінанс Ігор Василенко.

03.10.17

Also we recommend

News
Виправлення помилок у звіті про фін. результат
05.09.17
Відповідно до п. 134.1.1 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) починаючи з 2015 року, об’єктом оподаткування податком на прибуток є - прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування фінансового результату
News
Витрати на фасування товару
05.09.17
Іноді в бухгалтерів виникає невизначеність, яким чином класифікувати витрати пов’язані з фасуванням товару, який отриманий насипом або у великій упаковці у менші за розміром упаковки, та який призначений безпосередньо для реалізації.
News
Зупинення реєстрації ПН та РК в ЄРПН
20.09.17
На даний момент однією з найболючіших проблем для бухгалтерів та керівників компаній стало набирання обертів процесу зупинення реєстрації ПН та РК в ЄРПН.
News
Облік ремонту орендованих ОЗ
05.09.17
У багатьох випадках суб’єкти господарювання не мають власного нерухомого майна, і тому для здійснення господарської діяльності доводиться орендувати площі для розміщення в них офісів, торгових або виробничих приміщень, складів, тощо.
News
Повернення коштів з ПДВ-рахунку
05.09.17
Нещодавно свої роз’яснення з цього питання висловила ДФС у Тернопільській області. Згідно з якими, якщо на дату подання податкової декларації з податку сума коштів на електронному рахунку платника податку перевищує суму.

Trust
our experts

We share your concerns
and are well aware of what you deal with
2017 Toremfinance. All rights reserved Digital Community