Внесення змін до ЗУ "Про бух. облік" – Toremfinance

Внесення змін до ЗУ “Про бух. облік”

5 жовтня 2017 року Верховна Рада України прийняла Закон  «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Незважаючи на те, що Закон ще не набрав чинності, давайте проаналізуємо найактуальніші зміни, які стосуються широкого кола підприємств та їх бухгалтерів.

Слід звернути увагу, що Законом не тільки дещо змінені визначення термінів, а й з’явилися зовсім нові. Наприклад:

  • звіт про управління — документ, що містить фінансову та нефінансову інформацію, яка характеризує стан і перспективи розвитку підприємства та розкриває основні ризики і невизначеності його діяльності;
  • підприємства, що становлять суспільний інтерес, — підприємства-емітенти цінних паперів, цінні папери яких допущені до біржових торгів, банки, страховики, недержавні пенсійні фонди, інші фінансові установи (крім інших фінансових установ, що відносяться до мікропідприємств та малих підприємств) та підприємства, які належать до великих підприємств;
  • таксономія фінансової звітності — склад статей і показників фінансової звітності та її елементів, які підлягають розкриттю.

Також в новому Законі з’явився розподіл підприємств на мікро, мале, середнє та велике. Раніше цей розподіл визначався ст. 55 Господарського кодексу України, але критерії розподілу в Законі дещо відрізняються від критеріїв зазначених в ГКУ. Тепер підприємство відноситься до певної категорії, якщо на дату складання фінансової звітності за попередній рік воно відповідає щонайменше двом з трьох критеріїв:

Підприємство

Балансова вартість активів

Чистий дохід від реалізації

Середня кількість працівників

Мікропідприємство

<350 тис. євро

<700 тис. євро

<10 осіб

Мале підприємство

<4 млн. євро

<8 млн. євро

<50 осіб

Середнє підприємство

<20 млн. євро

<40 млн. євро

<250 осіб

Велике підприємство

>20 млн. євро

>40 млн. євро

>250 осіб

 

Для визначення відповідності критеріям, зазначеним в євро, застосовується офіційний курс гривні щодо іноземних валют (середній за період), розрахований на підставі курсів НБУ, що встановлювались для євро протягом відповідного року.

Для мікропідприємств, малих підприємств, непідприємницьких товариств і представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності, крім тих, що зобов’язані складати фінансову звітність за міжнародними стандартами, встановлюється скорочена за показниками фінансова звітність у складі балансу та звіту про фінансові результати. Нагадаємо, що згідно постанови КМУ №419 мікропідприємства та малі підприємства звільняються від обов’язку подавати проміжну фінансову звітність.

Ст. 8 нового Закону передбачає ведення бухгалтерського обліку підприємств централізованою бухгалтерією або підприємством, суб’єктом підприємницької діяльності, самозайнятою особою, що провадять діяльність у сфері бухгалтерського обліку та/або аудиторської діяльності. Тоді, як раніше така можливість надавалась лише централізованим бухгалтеріям та аудиторським фірмам. Щоправда, права віддати ведення бухгалтерського обліку на аутсорсинг позбавляються підприємства, що становлять суспільний інтерес. Такі підприємства зобов’язані утворити бухгалтерську службу на чолі з головним бухгалтером. До того ж, головним бухгалтером підприємства, що становить суспільний інтерес, може бути призначена особа, яка має повну вищу економічну освіту, стаж роботи або бухгалтером, або аудитором, або ревізором не менше трьох років, не має непогашеної або незнятої судимості за вчинення злочину проти власності та у сфері господарської діяльності.

Ще одним нововведенням Закону стане те, що незначні недоліки в документах, що містять відомості про господарську операцію не будуть підставою для невизнання господарської операції, за умови, що вони не перешкоджають можливості ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції, та містять відомості про: дату його складання, назву підприємства, від імені якого складено документ, зміст та обсяг господарської операції тощо.

Що стосується нововведень щодо фінансової звітності, то основними з них можна виділите, що Фінансова звітність та консолідована фінансова звітність за міжнародними стандартами складається на підставі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами. Звіт про управління подається разом з фінансовою звітністю та консолідованою фінансовою звітністю в порядку та строки, встановлені законом. У разі подання підприємством консолідованої фінансової звітності подається консолідований звіт про управління. Від подання звіту про управління звільняються мікропідприємства та малі підприємства. Середні підприємства мають право не відображати у звіті про управління нефінансову інформацію.

Закон визначає, що фінансова звітність підприємств не становить комерційної таємниці та не є конфіденційною інформацією, крім випадків, передбачених законом. Підприємства зобов’язані подати копію фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності за запитом юридичних та фізичних осіб у порядку, передбаченому Законом України “Про доступ до публічної інформації”. Крім того, Підприємства, що становлять суспільний інтерес (крім великих підприємств, які не є емітентами цінних паперів), публічні акціонерні товариства, суб’єкти природних монополій на загальнодержавному ринку та підприємства, які здійснюють діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення, зобов’язані не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком на власній веб-сторінці (у повному обсязі) та іншими шляхами у випадках, визначених законодавством. Великі підприємств, які не є емітентами цінних паперів, середні підприємства та фінансові установи, що відносяться до мікропідприємств та малих підприємств зобов’язані оприлюднювати річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком на власній веб-сторінці не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом. А у разі ліквідації підприємства ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс та у випадках, передбачених законом, публікує його протягом 45 днів після його затвердження.

 

Автор статті Бухгалтер-експерт Торем Фінанс Ігор Василенко.

11.10.17

Also we recommend

News
Виправлення помилок у звіті про фін. результат
05.09.17
Відповідно до п. 134.1.1 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) починаючи з 2015 року, об’єктом оподаткування податком на прибуток є - прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування фінансового результату
News
Витрати на фасування товару
05.09.17
Іноді в бухгалтерів виникає невизначеність, яким чином класифікувати витрати пов’язані з фасуванням товару, який отриманий насипом або у великій упаковці у менші за розміром упаковки, та який призначений безпосередньо для реалізації.
News
Зупинення реєстрації ПН та РК в ЄРПН
20.09.17
На даний момент однією з найболючіших проблем для бухгалтерів та керівників компаній стало набирання обертів процесу зупинення реєстрації ПН та РК в ЄРПН.
News
Облік ремонту орендованих ОЗ
05.09.17
У багатьох випадках суб’єкти господарювання не мають власного нерухомого майна, і тому для здійснення господарської діяльності доводиться орендувати площі для розміщення в них офісів, торгових або виробничих приміщень, складів, тощо.
News
Повернення коштів з ПДВ-рахунку
05.09.17
Нещодавно свої роз’яснення з цього питання висловила ДФС у Тернопільській області. Згідно з якими, якщо на дату подання податкової декларації з податку сума коштів на електронному рахунку платника податку перевищує суму.

Trust
our experts

We share your concerns
and are well aware of what you deal with
2017 Toremfinance. All rights reserved Digital Community